INFO K TÉTO STRÁNCE

Tyto stránky jsou určeny českým přátelům železnic, zajímajícím se především o železnici na území Rakouska a Německa. Jednotlivé příspěvky jsou podány formou monotematických, nikoliv však technicky-suchých článků, vydávaných v nepravidelných intervalech. Najdete zde též informace o zajímavých tratích, odkazy na stránky železničních muzejí a pořadatelů muzejních akcí. Fejetony na téma „železnice” a zamyšlení nad dopravní politikou doplnují tuto prezentaci. Obsah německé a české verze není identický, jednotlivé statě je však možno dle rezonance časem upravit do oboujazyčné verze.